koplogo2 (19K)

Contributie seizoen 2023-2024

Het lidmaatschap bedraagt 50,00 p.p. per jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar te weten per 1 augustus. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd en vindt nimmer restitutie plaats.


Bankrekeningnummer: NL06 RABO 016 09 36 721 t.n.v. Bridgeclub De Waalstroom Tiel

© www.mijn-eigen-website.nl (design)